Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 8,9 - 1976

Številka: 8, Letnik: XXV

1976_08-09-0125-pktp.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 114

Sergej Bubnov, dipl. ing.

Uvodna beseda

stran 115

Natan Bernot, dipl. inž.

Investicijski proces od družbenega plana do obratovanja

INVESTMENT PROCESS FROM SOCIAL PLANNING TO OPERATION

stran 121

Janko Valant, dipl. inž.

Hidroelektrarna Srednja Drava 2 (HE SD 2)

HYDROELECTRICAL POWER PLANT DRAVA 2 - DESCRIPTION OF DESIGN

stran 132

Janez Svetlič, dipl. inž.

Hladilni stolp Termoelektrarne Šoštanj IV

COOLING TOWER SHELL OF THE TPP ŠOŠTANJ IV

stran 139

Adolf Wedam, dipl. inž.

HE Ajba na reki Soči

HYDROELECTRIC POWER PLANT A.TBA ON THE SOCA RIVER

stran 143

Adolf Wedam, dipl. inž.

HE Moste, četrti agregat

HYDROELECTRIC POWER PLANT MOSTE, THE FOURTH AGGREGATE

stran 146

Janko Kovačec, dipl. ing.

ČE Pohorje

PUMPING PLANT POHORJE

stran 146

Janko Kovačec, dipl. ing.

ČE Pohorje

PUMPING PLANT POHORJE

stran 151

Savo Janežič, dipl. inž.
Franc Zupan, dipl. inž.

Hidroelektrarna Piva (HE Mratinje) - prikaz projekta

HYDROELECTRIC POWER PLANT PIVA (MRATINJE)

stran 161

Peter Jeriha, dipl. inž.
Božo Kogovšek, dipl. inž.

Sodelovanje IBE pri gradnji jedrske elektrarne Krško

NUCLEAR POWER PLANT KRŠKO

stran 166

Nada Hvastija, dipl. inž.

Razdelilne (transformatorske) postaje RTP ali RP

DISTRIBUTING (TRANSFORMER) STATIONS

stran 170

Branko Zadnik, dipl. inž.
Janez Jakše, dipl. inž.

380 kV daljnovodi v Sloveniji

380 kV TRANSMISSION LINES IN SLOVENIA

stran 174

Valentin Kovač, dipl. inž.

Vodnogospodarska ureditev področja Drine in Morače

DRINA AND MORAČA RIVER DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES

stran 177

Janez Kržan, dipl. ing.

Podne obloge kot zaščita betona (Se nadaljuje)

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si