Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 10 - 1964

Številka: 10, Letnik: XIII

1964_10-0229-p7gk.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 177

Sergej Bubnov, inž.

Problemi projektiranja in izgradnje na potresnih področjih

Problems of earthquake resistant design and engineering

stran 182

Viktor Turnšek, inž.

Primerjava med porušenim stanjem in stanjem, pri katerem so napetosti enake dopustnim napetostim: za obremenitev s centrično silo in momentom

Comparison between failure state and the state at which the stresses are equal to allowable stresses for reinforced concrete columns loaded with axial load and bending moment

stran 188

Jože Valentinčič, inž.

Poročilo o problemih in pogojih za razvoj gradbeništva v SR Sloveniji (Nadaljevanje)

The report on problems and conditions for the development of building in SR Slovenia

stran 181

J. J.

Vesti

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si