Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 8 - 2005

Številka: 8, Letnik: LIV

2005_08-0206-6n8r.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 178

prof. dr. Tomaž Tollazzi, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Tomaž Maher, univ. dipl. inž. grad.
mag. Marko Renčelj, univ. dipl. inž. grad.
Zvonko Zavasnik, univ. dipl. inž. prom.

ANALIZA ZNAČILNOSTI KROŽNIH KRIŽIŠČ NA DRŽAVNEM CESTNEM OMREŽJU

PERFORMANCE ANALYSES OF ROUNDABOUTS AT STATE ROAD NETWORK

stran 184

doc. dr. Živa Kristl, univ. dipl. inž. arh.
Luka Zabret, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Aleš Krainer, univ. dipl. inž. arh.

KRAŠKI ZAZIDALNI VZORCI KOT FUNKCIJA OGREVANJA IN HLAJENJA STAVB

KARSIC URBAN PATTERNS AS A FUNCTION OF HEATING AND COOLING OF BUILDINGS

stran 190

asist. dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad.

INFORMACIJSKI MODELI ZGRADB IN STANDARDIZACIJA RAZVOJ IN UPORABA ISO STEP, CIS2 IN IFC

BUILDING INFORMATION MODELS AND STANDARDIZATION DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF ISO STEP, CIS2, AND IFC

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Tomaž Tolazzi, foto

Krožno križišče v Velenju

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si