Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 8-10 - 1999

Številka: 8, Letnik: XLVIII

1999_08-09-10-0204-ygef.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 186

prof. dr. Miha Tomaževič, direktor

KRITERIJI IN PARAMETRI ZA PREPROJEKTIRANJE STARIH KAMNITIH ZIDANIH STAVB NA POTRESNIH OBMOČJIH

CRITERIA AND PARAMETERS FOR REDESIGN OF OLD STONE-MASONRY BUILDINGS INI SEISMIC REGIONS

stran 199

prof. dr. Miha Tomaževič
mag. Iztok Klemenc
mag. Marjana Lutman

IN SITU PREISKAVE ZIDOV IN POTRESNA ODPORNOST KAMNITIH HIŠ NA BOVŠKEM

IN-SITU TESTS OF WALLS AND SEISMIC RESISTANCE OF STONE-MASONRY HOUSES IN THE REGION OF BOVEC

stran 209

mag. Boštjan Kovačič
mag. Andrej Štrukelj
mag. Gorazd Lipnik

OBREMENILNI PREIZKUSI MOSTOV Z UPORABO LASERSKE GEODETSKE OPREME (NIKON-EPS)

THE BRIDGE LOADING TESTS USING THE LASER GEODETICAL EQUIPMENT

stran 215

dr. sc. Vjeran Mlinarić, dipl. ing. gradb.
Thomas E. V. Šimić, dipl. ing. gradb.
prof. dr. sc. Rudolf Lončarič, dipl. ing. gradb.

OPTIMALNA RAZMESTITEV OPAŽEV Z UPORABO PRILAGOJENE TRANSPORTNE METODE

OPTIMAL DISTRIBUTION OF FORMWORK THROUGH APPLICATION OF AN ADOPTED TRANSPORT METHOD

stran 221

prof. dr. Janez Kresal, univ. dipl. inž. arh.
asist. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, univ. dipl. inž. arh.

OZELENJENE STREHE

GREEN-CLAD ROOFS

stran 239

Branko Ozvald, univ. dipl. inž., profesor FAGG univerze v pok.

POMISLEKI OB NAŠIH NOVIH AKADEMSKIH NASLOVIH

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si