Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 8-10 - 1998

Številka: 8, Letnik: XLVII

1998_08-09-10-0200-2tjn.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 186

doc. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. gradb., docent za urejanje vodnega režima
Iztok Kavčič, univ. dipl. inž. kraj. arh., strokovni sodelavec

MAJHNI VODOTOKI V MESTNEM OKOLJU - NJIHOVA REVITALIZACIJA

SMALL WATERCOURSES IN URBAN ENVIRONMENT - THEIR REVITALISATION

stran 196

doc. dr. Franc Saje, dipl. inž. gradb.
mag. Drago Saje, dipl. inž. gradb., mladi raziskovalec

NADZIDAVA ZVONIKA ŽUPNIJSKE CERKVE V MIRNI PEČI

OVERBUILDING THE CHURCH TOWER IN MIRNA PEČ

stran 203

mag. Drago Saje, dipl. inž. gradb., mladi raziskovalec
Franci Kavčič, dipl. inž. gradb., asistent
Franci Kavčič, dipl. inž. gradb., asistent

VPLIV SESTAVNIH MATERIALOV NA MEHANSKE LASTNOSTI BETONOV VISOKIH TRDNOSTI

INFLUENCE OF CONSTITUENT MATERIALS ON MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH - STRENGTH CONCRETE

stran 210

Dušan Rožič, dipl. inž. gr.
Viktor Markelj, dipl. inž. gr.
Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gr.

RAČUNALNIŠKA SIMULACIJA KOT POMOČ PRI PROJEKTIRANJU INŽENIRSKIH KONSTRUKCIJ

CAD AND RENDERING FOR BRIDGE DESIGN

stran 214

asist. dr. Miroslav Premrov, dipl. inž. gr.

DINAMIČNA INTERAKCIJA OBJEKT - TLA: PROBLEM MEHKEGA SLOJA NA TRDEM POLPROSTORU

DYNAMIC SOIL-STRUCTURE INTERACTION: THE PROBLEM OF A SOFT LAYER ON A RIGID HALFSPACE

stran 220

inž. Svetko Lapajne, univ. prof. v pokoju

UPOGIBNI MOMENTI V NESKONČNO ŠIROKI PLOŠČI ZARADI POSAMEZNE KONCENTRIRANE OBTEŽBE

BENDING MOMENTS IN AN ENDLESS WIDE PLATE DUE TO THE INDIVIDUAL CONCENTRATION LOAD

stran 228

Sergej Bubnov

MARJAN BRILLY, dipl. inž.

stran 231

Jože Panjan

prof. dr. JANKO SKETELJ

stran 234

Jože Panjan

prof. dr. SRDAN TURK

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si