Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 75,76 - 1960

Številka: 75, Letnik: XI

1960_75-76-0462-sntp.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 57

Prof. Svetko Lapajne, ing.

DIMENZIONIRANJE OJAČENEGA BETONA PROTI STRIGU

Design of Reinforced Concrete against Shearing

stran 69

Marko Breznik, ing.

VARNOST STAVB OB POTRESIH

THE EARTHQUAKE AND THE SAFETY OF BUILDINGS

stran 77

Prof. Janko Sketelj, ing.

ANALIZA ČISTILNE NAPRAVE ZA PITNO VODO V RIŽANI

Analysis of the cleanin device for dringing water at Rižana

stran 85

France Dolničar, ing.

ČlŠČENJE ODPLAK V OKSIDACIJSKIH JARKIH

Cleaning of waste water in oxidizing ditches

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si