Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7-9 - 1988

Številka: 7, Letnik: XXXVII

1988_07-08-09-0117-rxlc.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 110

Saša Škulj, dipl. inž., direktor DO Cestni inženiring Ljubljana

PROBLEMATIKA IN PERSPEKTIVA CESTNE GRADNJE V SR SLOVENIJI

THE PROBLEMS AND PROSPECT OF ROADBUILDING IN SR SLOVENIA

stran 113

Vlasto Zemljič

PTI - FAGG SE PREDSTAVLJA

stran 114

Prof. dr. Vlasto Zemljič, dipl. inž. gr.

PREDOR KARAVANKE - NEKOLIKO PREDZGODOVINE IN SEDANJOSTI

KARAVANKE TUNNEL-HISTORY AND PRESENT STATE

stran 122

Doc. mag. Alojzij Juvanc, dipl. inž. gr.
Janez Ažman, Inž.

GEODETSKE OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE CEST

SURVEYING ELEMENTS FOR ROAD DESIGN

stran 129

doc. dr. Tomaž Kastelic, dipl. inž. gr.

PROGRAMSKA OPREMA ZA PROMETNO PLANIRANJE (UTPS)

URBAN TRANSPORTATION PLANING SYSTEM

stran 135

As. mag. Tomaž Maher, dipl. ing. gr.

PODROČJA PREPLETANJA IN KRITIČNA ANALIZA METODE HCM 1965

WEAVING AREAS AND CRITICAL ANALYSIS OF HCM METHOD

stran 138

Marjan Žura, dipl. inž. gr.

PROSTORSKI PROMETNI INFORMACIJSKI SISTEM

TRAFFIC INFORMATION SYSTEM

stran 143

VREDNOTENJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU

EVALUATION OF ROAD TRAFFIC SAFETY

stran 146

As. mag. Jože Štublar, dipl. inž. mat. FAGG, VTOZD gradb. in geod.

PROMET IN OKOLJE

TRAFFIC AND ENVIRONMENT

stran 150

As. Dušan Zupančič, dipl. inž. gr.
M. Žura
M. Žitnik

ANALIZA APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME ZA KALKULACIJE IN IZDELAVO PREDRAČUNSKE TER OBRAČUNSKE DOKUMENTACIJE NA MIKRO RAČUNALNIKU KALK

SOFTWARE (KALK) ANALYSIS FOR COST ESTIMATING

stran 155

As. mag. Niko Čertanc, dipl. inž. gr.

SNEMANJE ELEMENTOV CESTE PRI RAZISKAVAH PROMETNIH NESREČ

ELABORATION OF ELEMENTS AT ROAD TRAFFIC ACCIDENTS

stran 160

Ferdo Weingerl, inž. gr.

NEKATERI POGLEDI NA REDNO VZDRŽEVANJE IN VARSTVO CEST

SOME VIEWS ON REGULAR MAINTENANCE AND SAFETY OF ROADS

stran 162

Darko Žohar, dipl. inž. gr.

MATERIALI ZA PREPREČEVANJE POLEDICE NA VOZIŠČIH

MATERIALS USED FOR PREVENTION OF GLAZED-FROST FORMATION ON THE ROAD SURFACE

stran 165

Doc. dr. Tomaž Kastelic

VEČPLASTNI KRITERIJ ZA POSTAVITEV SVETLOBNIH SIGNALNIH NAPRAV NA PODLAGI SIMULACIJE

MULTICRITERIAL WARRANT FOR SIGNALIZATION, BASED ON TRAFFIC FLOW SIMULATION

stran 171

prof. dr. Miha Tomaževič
prof. Zhou Xi-yuan

SKUPNI KITAJSKO -JUGOSLOVANSKI PROJEKT S PODROČJA POTRESNEGA INŽENIRSTVA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si