Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1995

Številka: 7, Letnik: XLIV

1995_07-08-0143-jtnm.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 140

mag. Stojan Kravanja, dipl. inž. gradb., višji raziskovalec in asistent
dr. Branko Bedenik, dipl. inž. gradb., izredni profesor
dr. Zdravko Kravanja, dipl. inž. kem. tehnlg., docent

SINTEZA KONSTRUKCIJ

SYNTHESIS OF STRUCTURES

stran 145

mag. Matjaž Skrinar
mag. Andrej Štrukelj

MERITVE LASTNEGA NIHANJA NA OBJEKTU KOROŠKI MOST V MARIBORU

MEASUREMENTS OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE NEW KOROŠKA BRIDGE IN MARIBOR

stran 152

mag. Peter Dobrila, višji predavatelj
Miroslav Premrov, d. i. g., asistent
mag. Gorazd Lipnik, asistent

VPLIV RAZPOREDITVE ARMATURE NA RAZPOKE ARMIRANOBETONSKIH NOSILCEV

THE BAR DISTRIBUTION INFLUENCE ON CRACKS IN REINFORCED CONCRETE BEAMS

stran 156

Stanislav Škrabi
Ludvik Trauner
Bojan Žlender

VPLIV TRENJA NA STABILNOST VITKIH VPETIH PODPORNIH KONSTRUKCIJ

INFLUENCE OF FRICTION ON THE STABILITY OF THIN FIXED RETAINING STRUCTURES

stran 162

Prof. dr. Martin Lipičnik, dipl. inž.

UPRAVLJANJE PROMETNIH SISTEMOV

MANAGEMENT OF TRAFFIC SYSTEMS

stran 165

Dr. Uroš Kranjc , dipl. inž. gr.

EVTROFIKACIJA SLOVENSKIH POVRŠINSKIH VODA

EUTROPHICATION OF SLOVENIAN RIVERS

stran 132

Prof. dr. Ludvik Trauner, Dekan Fakultete za gradbeništvo

NAGOVOR DEKANA OB PROMOCIJI FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO

DEAN ALLOCUTION AT PROMOTION OF THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

stran 135

Igor Pšunder, Prodekan študent FG

POZDRAV ŠTUDENTA PRODEKANA OB PROMOCIJI FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO

PRODEAN ALLOCUTION

stran 171

mag. Andrej Štrukelj, dipl. inž. gradb.

POENOSTAVITEV IZRAČUNA TRIDIMENZIONALNE GREENOVE FUNKCIJE

SIMLIFICATION OF THREE-DIMENSIONAL GREEN’S FUNCTION CALCULATION

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si