Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1991

Številka: 7, Letnik: XL

1991_07-08-0176-q57g.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 162

Prof. dr. Franci Kržič, dipl. gradb. inž.

ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE NOVIH JUGOSLOVANSKIH STANDARDOV ZA OBTEŽBO Z VETROM

FOR BETTER UNDERSTANDING OF THE NEW YUGOSLAV STANDARDS OF WIND LOADING

stran 175

Mag. Vera Apih, dipl. inž. kemije, Vodja laboratorija za polimere

RAZVOJ POSTOPKA ZA OSUŠEVANJE VLAŽNIH ZIDOV ZGRADB V BENETKAH

DEVELOPMENT OF PROCEDURE FOR DRYING UP DAMP WALLS OF BUILDINGS OF VENICE

stran 180

Prof. Dr. Ludvik Trauner
Asis. Mag. Bojan Žlender

PROCESNO VODENA EDOMETRSKA PREISKAVA

PROCESING GUIDE OEDOMETER TEST

stran 185

dr. Marijan Ivanc, dipl. inž.

RAZDALJE MED STANOVANJSKIMI CONAMI IN PROIZVODNIMI OBRATI V ZAZIDALNIH NAČRTIH

THE DISTANCES BETWEEN RESIDENTIAL ZONES AND PRODUCTION PLANTS

stran 189

Prof. ing. Svetko Lapajne

INŽ. VLADIMIR ČADEŽ - OSEMDESETLETNIK

stran 197

Silvan Vidmar, univ. prof.
Gregor Pušlar, dipl. gradb. inž.
Martin Vrabec, dipl. gradb. inž.

VPLIV NIVOJA V AKUMULACIJI NA STABILNOST VODNE BREŽINE NASUTIH PREGRAD

THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF LIQUID WASTE MATERIALS ON THE STABILITY OF THE UPSTREAM SLOPES OF THE EARTH DAMS

stran 203

Jelka Lebar, dipl. inž. fiz., višji raziskovalni sodelavec

KONVEKCIJSKE TOPLOTNE IZGUBE STANOVANJSKIH ZGRADB

VENTILATION THERMAL LOSSES OF RESIDENTIAL BUILDINGS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si