Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1990

Številka: 7, Letnik: XXXIX

1990_07-08-0121-fpxh.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 154

profesor Sergej Bubnov

NEKAJ NAUKOV ZADNJIH POTRESOV

SOME LESSONS FROM THE RECENT EARTHQUAKES

stran 159

prof. dr. Darinka Battelino, dipl. gradb. inž.
Marko Fašalek, dipl. gradb. inž.

MOŽNOSTI UPORABE METODE »JET GROUTING« V GRADBENIŠTVU

POSSIBLE APPLICATIONS OF JET GROUTING IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

stran 167

Lojze Šubic, dipl. gr. inž.

ZMANJŠEVANJE VPLIVOV CESTNEGA PROMETA NA OKOLJE

REDUCING OF ROAD TRAFFIC ENVIRONMENTAL IMPACTS

stran 176

Mag. Tomislav Šibenik, dipl. ing. gr
Drago Sever, dipl. ing. gr.

UMIRJANJE PROMETA V URBANIH PODROČJIH

stran 182

Jelena Srpčič

IN MEMORIAM: ANTON POLENŠE

stran 183

Breda Kristovič, inž. gr., Vodja projekta

PRENOVA ZGRADBE "GAMBRINUS"

stran 184

Vlado Ljubič, dipl. inž. gradb., asistent FAGG

GEOMETRIJSKO MODELIRANJE STAVB

THE GEOMETRICAL MODELLING OF THE BUILDINGS

stran 193

Rudi Brinšek, dipl. inž. gradb.
Branko Belingar, dipl. inž. elek.

NAČRTOVANI AVTOMATIZIRANI NAČIN TEHNIČNEGA OPAZOVANJA JEZOV V SLOVENIJI

THE PLANNED AUTOMATIC MONITORING OF DAMS IN SLOVENIA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si