Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1982

Številka: 7, Letnik: XXXI

1982_07-08-0153-tclz.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 126

Martin Jakše, dipl. inž. ek.
Metod Di Batista, dipl. gr. inž.

IZGRADNJA ZAHODNE MESTNE OBVOZNE CESTE V LJUBLJANI

stran 134

Ciril Stanič, v. g. t.

SLOVENIJA IN EVROPSKE AVTOCESTE

stran 138

Prof. Svetko Lapajne, dipl. gradb. inž.

STATIČNO DIMENZIONIRANJE ZASUTIH CEVOVODOV

STATICAL DIMENSIONING OF ENDAMED TUBES

stran 144

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 149

Mag. Jože Boštjančič, dipl. inž.
Boštjan Hočevar, dipl. inž. kem.
Franc Cafnik, dipl. inž.

PROJEKT IN IZVEDBA OJAČITVE ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE Z DOLEPLJENJEM JEKLENIH LAMEL

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si