Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1980

Številka: 7, Letnik: XXIX

1980_07-08-0146-2kqd.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 131

Jože Slokar, dipl. gr. inž.

SLOVENSKE ŽELEZNICE DANES IN JUTRI

stran 132

mgr. Bogdan Zgonc, dipl. grad. inž.

RAZVOJ MREŽE SLOVENSKIH ŽELEZNIC V OKVIRU EVROPSKE MAGISTRALNE INFRASTRUKTURE

DEVELOPMENT OF SLOVENIA RAILROAD NETWORK UNDER THE FRAME-WORK OF EUROPEAN ARTERIAL INFRASTRUCTURE

stran 138

Franc Brdnik, dipl. gradb. inž.

MODERNIZACIJA ŽG LJUBLJANA V DOSEDANJEM OBDOBJU IN PROGRAM RAZVOJA 1981-1985

MODERNIZATION OF THE RAILWAY ECONOMY LJUBLJANA IN THE PERIOD UP TO NOWDAYS AND DEVELOPMENT PROGRAME 1981-1985

stran 142

Janez Nered, dipl. gradb. inž.

PROBLEMATIKA IN NAČIN IZGRADNJE ŽELEZNIŠKIH MOSTOV NA OBSTOJEČIH PROGAH POD TEKOČIM PROMETOM

PROBLEMS AND METHODS OF ERECTING RAILWAY BRIDGES ON EXISTING LINES UNDER RUNNING RAILWAY TRAFFIC

stran 151

Branko Sok, dipl. oec.

PREVOZ CEMENTA

TRANSPORTATION OF CEMENT

stran 154

Marko Kodela, dipl. inž.

RAZVOJ IN UPORABA RAČUNALNIŠTVA V ŽELEZNIŠKEM GOSPODARSTVU

DEVELOPMENT AND APPLICATION OE COMPUTER SCIENCE IN RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISE

stran 155

Alojz Žitnik, dipl. inž.

SODOBNA AVTOMATIKA V ŽELEZNIŠKEM PROMETU

UP-TO-DATE AUTOMATIZATION IN RAILROAD TRAFFIC

stran 158

Branko Sok, dipl. oec.

MESTO IN VLOGA INDUSTRIJSKIH TIROV V RACIONALIZACIJI TRANSPORTA

POSITION AND PARTICIPATION OF INDUSTRIAL TRACK IN THE FIELD OF RACIONALIZATION OF TRANSPORTING

stran 161

Franc Brdnik, dipl. gr. inž.

ELEKTRIČNE ALARMNE NAPRAVE ZA JAVLJANJE KAMENIH PLAZOV

ELEKTRICAL ALARM DEVICES FOR RECORDING STONE-SLIDES

stran 163

Božo Kordin, dipl. inž.

INJICIRANJE ŽELEZNIŠKIH MASIVNIH KONSTRUKCIJ

INJECTING OF RAILWAY MASSIVE CONSTRUCTIONS

stran 165

doc. dr. Srečko Cerar, ing., Predstojnik
Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si