Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7,8 - 1973

Številka: 7, Letnik: XXII

1973_07-08-0181-w84m.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 162

Boris Mikoš, dipl. inž.

Uvodna beseda k posvetu o aktualnih vprašanjih graditve stanovanj

Introduction to consultation about actual questions of dwelling's construction

stran 167

Leon Skaberne

Priprava in opremljanje zemljišč za stanovanjsko izgradnjo

Preparation and equipment of building-grounds for dwelling's construction

stran 171

Marko Rainer, dipl. inž.

Gradnja stanovanj in stroški upravljanja ter vzdrževanja (eksploatacije) stanovanjske hiše

Dwelling’s construction and costs of management and dwelling's house keeping

stran 177

Vladimir-Braco Mušič, dipl. inž. arh.

Aktualna vprašanja stanovanjske gradnje in odgovornost urbanistov (Teze)

Actual questions of dwelling’s construction and the responsability of town-planners

stran 177

Delovna skupina BGS

Aktualna vprašanja stanovanjske graditve

Actual questions of dwelling’s construction

stran 181

Viktor Turnšek, dipl. inž.

Tehnološki problemi in problemi materialov v zvezi s stanovanjsko gradnjo

Technological and material problems with regard to the dwelling’s construction

stran 190

Martin Goršek, dipl. inž.

Sanitarna stena »SIGMA BLOK«

stran 192

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si