Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7 - 2006

Številka: 7, Letnik: LV

2006_07-0191-de2g.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 166

prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.

NEKAJ VTISOV IZ KAŠMIRJA PO POTRESU 8. OKTOBRA 2005

SOME IMPRESSIONS FROM KASHMIR AFTER THE EARTHQUAKE OF OCTOBER 8, 2005

stran 178

izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Andreja Istenič Starčič, univ. dipl. ped.

KOMPETENCE DIPLOMANTOV GRADBENIŠTVA - EVROPSKI RAZISKOVALNI PROJEKT TUNING

COMPETENCES OF GRADUATES IN CIVIL ENGINEERING - THE EUROPEAN RESEARCH PROJECT TUNING

stran 187

prof. dr. Franci Kržič, univ. dipl. inž. grad.

JEKLENE KONSTRUKCIJE PRI PRENOVI STOLPNICE TELEKOMA SLOVENIJE V LJUBLJANI

STEELSTRUCTURES AT THE RENOVATION OF TELECOM SLOVENIJA MULTISTOREY BUILDING IN LJUBLJANA

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Miha Tomaževič, foto

Po kašmirskem potresu v Muzafarabadu

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si