Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7 - 2004

Številka: 7, Letnik: LIII

2004_07-0170-x3jy.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 146

izr. prof. dr. Jakob Likar, univ. dipl. inž. rud.

PREDOR TROJANE

TROJANE TUNNEL

stran 155

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

SEKVENČNE (SBR) ALI KONTINUIRNE ČISTILNE NAPRAVE ZA ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD?

SEQUENCING BATCH REACTOR OR CONTINUOUS WASTE WATER TREATMENT PLANTS?

stran 164

Milan Živanović, univ. dipl. inž. geofiz.
dr. Blaž Dolinšek, univ. dipl. inž. grad.

GEORADARSKE MERITVE ZA UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI INJEKTIRANJA V OKVIRU POPOTRESNE OBNOVE OBJEKTOV V POSOČJU

GPR MEASURINGS FOR DETERMINATION OF THE SUCCESSFULNESS OF GROUTING WITHIN THE POST-EARTHQUAKE RECONSTRUCTION OF THE BUILDINGS IN THE POSOČJE REGION

stran 170

Andrej Košir, dipl. inž. geoteh. in rud.

GEOTEHNIČNA SIDRA FREYSSINET

stran 172

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 3 ovitka

Koledar prireditev

stran naslovnica

J. Likar, foto

Predor Trojane

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si