Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7 - 2002

Številka: 7, Letnik: LI

2002_07-0203-byrv.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 182

mag. Andrej Rebec, univ. dipl. inž. grad.
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.
Milan Hajdukovič, univ. dipl. inž. str.

KARAKTERISTIKE BAZENSKIH POŽAROV

CHARACTERISTICS OF POOL FIRES

stran 194

Jože Guštin, univ. dipl. inž. grad.

VEČNAMENSKA AKUMULACIJA RIŽANA

MULTIPURPOSE IMPOUDING RESERVOIR OF THE RIŽANA REGION

stran 205

doc. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, univ. dipl. ing. arh.
prof. dr. Janez Kresal, univ. dipl. inž. arh.

NEPREZRAČEVANA FASADA

NON-VENTILATED FACADE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si