Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 7 - 1978

Številka: 7, Letnik: XXVII

1978_07-0153-jqyc.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 138

Marjan Prezelj, dipl. ing.

Zavarovanje kvantitete in kvalitete voda v SR Sloveniji s posebnim ozirom na izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav

THE WATER QUANTITY AND QUALITY IN SR OF SLOVENIA WITH SPECIAL REGARD TO THE SYSTEM OF SEWAGE AND CLEARING INSTALLATIONS

stran 145

prof. dr. Ivan Sovinc, dipl. ing.

Geomehanske meritve pri gradnji predora Pletovarje v oligocenskih laporjih (Konec)

THE MEASUREMENTS OP THE DEFORMATIONS IN THE ROAD TUNNEL PLETOVARJE IN OLIGOCENE MARL

stran 153

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si