Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 65,66 - 1958,1959

Številka: 65, Letnik: X

1958-1959_65-66-0284-tkdr.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 65

Roman Stepančič, ing.

ANALIZA SVEŽEGA BETONA

Fresh concrete analysis

stran 69

Franc Čačovič, ing.

PRISPEVEK K DOLOČITVI DEFORMACIJSKE LINIJE GREDNEGA NOSILCA S SPREMENLJIVIM VZTRAJNOSTNIM MOMENTOM

Contribution to the determination of the deformation line of the beam with variable inertness-moment

stran 75

Branko Ozvald, ing.

NEPOSREDNO UGOTAVLJANJE NEVARNOSTI PREVRNITVE OPEČNIH TOVARNIŠKIH DIMNIKOV

Direct establishment of the danger of turning over of the brick factory chimneys

stran 77

Milivoj Hladnik, ing.

DOMAČI MATERIALI ZA PODE NA BAZI POLIVINILKLORIDA

Home produced PVC floor laying materials

stran 84

France Dolničar, ing.

KRITIČNA PRESOJA LOKACIJE OBRATOV S TEHNIŠKIMI ODPLAKAMI V LRS

Critical estimation of location of industrial plants with technological soiled waters in Slovenia

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si