Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Številka: 6, Letnik: XLVI

1997_06-07-08-0157-9rwd.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 146

Ivan Zidar, dipl. inž., glavni direktor SCT d.d.

SCT VČERAJ - DANES - JUTRI , Pol stoletja izkušenj v gradbeništvu

SCT Yesterday, Today and Tommorow, Half a century of construction experience

stran 154

mag. Alojz Sever, dipl. inž.

KAKOVOST - ZAVEZA POSLOVNEGA VODSTVA

Quality - Assured by Business Management

stran 156

mag. Andrej Kerin, dipl. inž.

CERTIFIKAT ISO 9001 IN ORGANIZACIJA PROJEKTA OBVLADOVANJA KAKOVOSTI V SCT

Certificate ISO 9001 and organisation of Total Quality Management - project in the SCT - corporation

stran 164

Drago Gostiša, dipl. inž. gradb.

TEHNOLOGIJA IN STROJNA OPREMA ZA ZEMELJSKA DELA

Technology and Mechanical Equipment for Earthworks

stran 168

Mitja Koren, dipl. inž.

SISTEM ODVODNJE SEVERNE OBVOZNE CESTE IN KANALA 1.0 V LJUBLJANI

The Northern Ring Road and Canal 1.0 Drainage System in Ljubljana

stran 174

Feliks Podgoršek, inž.

OBNOVLJENA TOVARNA ASFALTA V ČRNUČAH

Renovated Asphalt Plant in Črnuče

stran 183

Janez Prosen, dipl. inž.
Aleksander Ljubič, dipl. inž.

METODA ZA DOLOČANJE STOPNJE TVORJENJA KOLESNIC NA JEDRIH IZ BITUMENSKIH OBRABNO-ZAPORNIH PLASTI

Method of Determination of Wheel-Xracking Rates on Bituminous Wearing Courses

stran 186

Živko Kajdiž, dipl. inž.
Harun Hozo, dipl. inž.

PROJEKT VIADUKTOV MALENCE 4-1 M IN 4-2M

Malence Viaducts Project

stran 196

Drago Dvanajščak, dipl. inž. rud.

VODNI PREDOR SAN DANIELE

San Daniele Water Tunnel

stran 206

Andrej Sever, dipl. inž.

SANACIJA OBJEKTOV V MOSKVI - Kompleks Trehprudnih pereulok 7-9

Renovation of Buildings in Moscow - Complex Trehprudnih pereulok 7-9

stran 211

Daniel Halas, dipl. inž.

STANOVANJSKI IN POSLOVNI OBJEKTI V MOSKVI

Apartment and Business Buildings in Moscow

stran 213

Daniel Halas, dipl. inž.

PROJEKT COMiD JAKUTSK

Project COMiD Jakutsk

stran 215

Janez Bizjak, ing.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VARJENJA V SCT STROJEGRADNJI

Assurance of Welding Quality at SCT Strojegradnja

stran 225

Franc Gris, dipl. inž.

MOBILNE DROBILNO-SEJALNE STROJNE LINIJE

Mobile Crushing and Screening Plant

stran 231

Mag. Janez Božič, dipl. inž.
Matjaž Marussig, dipl. inž.

RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV V SCT

Development of Informations Systems in SCT

stran 239

mag. Vladimir Gumilar, dipl. inž. gradb., vodja projekta “Znaki kakovosti v graditeljstvu"

ZNAKI KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Quality Marks in Civil engineering

stran 243

doc. dr. Jože Panjan, dipl. ing. gr.

MERITVE VELIKOSTI SUSPENDIRANIH DELCEV PRI ČIŠČENJU KOMUNALNIH VOD

Measurements of suspended particles’ size in the process of municipal wastewater treatment

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si