Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6,7 - 1999

Številka: 6, Letnik: XLVIII

1999_06-07-0151-hjkc.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 136

Prof. Sergej Bubnov, univ. dipl. inž.

DILEME POPOTRESNE OBNOVE V POSOČJU

DILEMMAS OF THE POSTEARTHQUAKE RECONSTRUCTION IN THE SOČA VALLEY (AFTER THE EARTHQUAKE OF 15th APRIL 1998)

stran 141

dr. Tatjana lsaković, dipl. gradb. inž.
prof. dr. Matej Fischinger, dipl. gradb. inž.

METODE POTRESNE ANALIZE VIADUKTOV V STANDARDU EUROCODE 8/2

METHODS OF EUROCODE 8/2 BASED SEISMIC ANALYSIS OF VIADUCTS

stran 147

dr. Tatjana lsaković, dipl. gradb. inž.
mag. Samo Križaj, dipl. gradb. inž.
prof. dr. Matej Fischinger, dipl. gradb. inž.

NAPOVED POTRESNEGA ODZIVA ARMIRANOBETONSKE STENE

SEISMIC RESPONSE PREDICTION OF A RC STRUCTURAL WALL

stran 153

Jaš Žnidarč, univ. dipl. inž. gr.
Mag. Barbara Treppo - Mekiš, univ. dipl. inž. gr.
Dr. Andraž Legat, univ. dipl. inž. fiz.

STRATEGIJE PRI NAČRTOVANJU SANACIJ BETONSKIH KONSTRUKCIJ POŠKODOVANIH ZARADI KOROZIJE ARMATURE

REPAIR STRATEGIES FOR CONCRETE STRUCTURES DAMAGED BY REINFORCEMENT CORROSION

stran 173

Doc. dr. Jana Šelih, dipl. inž. gradb.

UPORABA IN TRAJNOST CEMENTNIH MATERIALOV V ODLAGALIŠČIH NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

THE USE AND DURABILITY OF CEMENT MATERIALS IN LOW-INTERMEDIATE RADIOACTIVE WASTE DISPOSALS

stran 181

Nataša Žitko Štemberger, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave

NOVE UREDBE IN HARMONIZACIJA Z EVROPSKIMI PREDPISI

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si