Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6,7 - 1979

Številka: 6, Letnik: XXVIII

1979_06-07-0128-bipf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 110

Vlado Slokan, dipl. inž. gr.

IB Elektro projekt - 30 let

stran 112

Savo Janežič, dipl. inž.
Franc Zupan, dipl. inž.

Jez na Savi za potrebe hladilne vode za NE Krško

The weir on the Sava river lor cooling water purposes for NPP Krško

stran 118

mr. Stane Droljc, dipl. ing.
mr. Damijana Dimic, dipl. ing.

Izbor cementa za betone hidrotehničnih objektov

The selection of cements for the concretes for water constructions

stran 125

Leon Skabme, dipl. ing. grad.
Ivan Urh, dipl. ing. geom.

Poročilo z mednarodne gradbene razstave

stran 130

Maver Jerkič, dipl. inž. arh.

Enodružinska hiša v Sloveniji

stran 135

Bogdan Melihar

SGP Primorje, Ajdovščina

stran 139

Zapisnik

stran 144

Sergej Bubnov

Poročilo o Gradbenem vestniku

stran 149

Ivo Cerovšek, str. inž.

VEBE - Konsistencometer

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si