Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6,7 - 1971

Številka: 6, Letnik: XX

1971_06-07-0188-cgfd.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 169

mgr. Borut Dobovišek, dipl. inž.

Račun prizmatičnih lupin na elektronskem računalniku

Analysis of prismatic folded structures on the computer

stran 178

Miha Tomaževič, dipl. inž.

Preiskava modelov armiranobetonskih okvirov na programirani vibracijski mizi

Model investigation of reinforced concrete frames on the programmer vibrating platform

stran 185

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 188

Sergej Bubnov, ing.

Uvodne besede

stran 191

Vladimir Rot, dipl. ing. gradb.

O delu skupščine ZGIT Jugoslavije

stran 192

Valentin Marinko

Organizacijske vesti

stran 197

Miha Tomaževič, dipl. inž.

Modelna preiskava stolpnice na Reki

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si