Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6,7 - 1967

Številka: 6, Letnik: XVI

1967_06-07-0144-jrhs.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 117

Ervin Kržičnik, dipl. ek.

Družbenoekonomski cilji regionalnega razvoja in urbanizacije

Social and economical objectives of the regional development and urbanization

stran 124

dr. Miro Saje, inž.

Načela zakona o regionalnem prostorskem planiranju

Principles of the law on the regional space planning

stran 130

Vinko Mlakar, dipl. ek.

Program za izdelavo regionalnega prostorskega plana SRS

Program for the elaboration of a regional space plane in the S. R. of Slovenia

stran

Marjan Orel, dipl. inž.

Dosedanji razvoj peči za žganje apna

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si