Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1965

Številka: 6, Letnik: XIV

1965_06-07-0141-hxeb.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 117

Sergej Bubnov, dipl. inž.

Seizmična mikrorajonizacija in potresne obremenitve zgradb

SEISMIC MICROZONING AND SEISMIC LOADINGS

stran 124

Boris Vedlin, dipl. inž.

Jeklena konstrukcija športne hale Tivoli - prva velika konstrukcija s tornimi spoji pri nas

STEEL CONSTRUCTION OF THE SPORT HALL TIVOLI IN LJUBLJANA - THE FIRST LARGE CONSTRUCTION WITH HIGH-STRENGTH BOLTS IN OUR COUNTRY

stran 132

prof. Svetko Lapajne, inž.

Nekaj prijemov iz prakse statika-konstruktorja

Some features from practice of an engineer-designer

stran 132

prof. Svetko Lapajne, inž.

Nekaj prijemov iz prakse statika-konstruktorja

SOME FEATURES FROM PRACTICE OF AN ENGINEER-DESIGNER

stran 145

Fedor Škerlep, dipl. inž. arh.

Problematika zamakanja ob napuščih streh

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si