Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6,7 - 1963

Številka: 6, Letnik: XII

1963_06-07-0144-9rtd.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 153

Vladimir Čadež, inž.

Stanovanjska graditev v Sloveniji in perspektive njenega razvoja

HOUSE BUILDING IN SLOVENIA AN ITS PERSPECTIVE DEVELOPMENT

stran 156

Franc Rupret

Ekonomski aspekti projektiranja stanovanj

ECONOMICAL ASPECTS OF DWELLING DESIGN

stran 167

France Ivanšek, arh.

Projektiranje stanovanj na osnovi izsledkov komparativne analize natečajnih funkcionalnih shem stanovanj

DWELLING DESIGN ON THE BASIS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF FUNCTIONAL DWELLING SCHEMATA

stran 173

Blaž Vogelnik, inž. arh.

Prispevek k problemu preračunavanja skeletov z vetrnimi stenami na horizontalno obremenitev

CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF WIND WALL SKELETON CONSTRUCTION DESIGNING ACCORDING TO THE HORIZONTAL LOADING

stran 185

Bogdan Melihar

Gradnja stanovanj za prodajo

stran 190

Združenje stanovanjskih investitorjev Gradbeni center Slovenije

Pomen Kataloga shem objektov in Kataloga elementov

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si