Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6 - 2005

Številka: 6, Letnik: LIV

2005_06-0154-ymdi.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 134

prof. dr. Darko Beg

Ob 75-letnici prof. dr. Francija Kržiča

stran 136

Harun Hozo, univ. dipl. inž. grad.

PROSTOKONZOLNA GRADNJA VIADUKTA ČRNI KAL

CANTILEVER METHOD OF THE CONSTRUCTION OF THE VIADUCT ČRNI KAL

stran 143

dr. Barbara Šket Motnikar, univ. dipl. inž. mat.
dr. Janez Lapajne, univ. dipl. inž. fiz.

NEGOTOVOST VERJETNOSTNE OCENE POTRESNE NEVARNOSTI POMEMBNIH OBJEKTOV

UNCERTAINTY IN THE PROBABILITY SEISMIC HAZARD ASSESSMENT OF IMPORTANT STRUCTURES

stran 152

mag. Karmen Ribič Rep
izr. prof. dr. Boris Kompare

Odgovor avtorjev

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Harun Hozo, foto

Konzolna gradnja viadukta Črni Kal

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si