Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 6 - 1982

Številka: 6, Letnik: XXXI

1982_06-0125-6hpf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 102

Prof. Sergej Bubnov, dipl. inž. gradb.

EVROPSKI PREDPISI ZA GRADNJO V SEIZMIČNIH OBMOČJIH

EUROPEAN EARTHQUAKE RESISTANT REGULATIONS

stran 114

Primorje Ajdovščina

SGP PRIMORJE AJDOVŠČINA - 36 LET

stran 116

Svetko Lapajne

NAŠI POTRESNOVARNOSTNI PREDPISI

stran 118

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 121

Roko Žarnić, dipl. ing. gradb.
Stane Terčelj, dipl. ing. gradb.

PREISKAVE ARMIRANOBETONSKE PREKLADNE KONSTRUKCIJE MOSTU PO OJAČITVI Z LEPLJENJEM ARMATURE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si