Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 51-54 - 1957,1958

Številka: 51, Letnik: IX

1957-1958_51-52-53-54-0001-k85u.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 1

Hugo Keržan, ing.

10 LETNICA GRADISA

stran 3

Vladimir Šramel, ing.

DESET LET PRIZADEVANJA ZA TEHNIČNI NAPREDEK NAŠEGA GRADBENIŠTVA

TEN YEARS OF ENDEAVOUR FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL ENGINEERING

stran 16

Lado Macoratti

GOSPODARSKA ANALIZA PODJETJA

ECONOMY ANALYSIS OF THE CONTRACTOR GRADIS

stran 22

Milivoj Šircelj, ing.

ORGANIZACIJA DEL NA AVTOCESTI

CONSTRUCTION JOB ORGANISATION AT THE AUTOMOBILE HIGHWAY

stran 28

Štefan Mesarič, ing.

GRADNJA STANOVANJSKO - POSLOVNE ZGRADBE MLO OB TITOVI CESTI V LJUBLJANI

CONSTRUCTION ORGANISATION OF RE'NFORCED CONCRETE FRAME BLOCK OF DWELLINGS AT LJUBLJANA

stran 36

Leonard Treppo, ing.
Dušan Farčnik, ing.

DELO GRADISA PRI PROJEKTIRANJU IN IZVEDBI PREJ NAPETEGA BETONA IN OPEKE

GRADIS WORK ON DESIGN AND MANUFACTURE OF PRESTRESSED CONCRETE AND CERAMICS

stran 48

Borut Maister, ing.

KAKO SMO GRADILI TOVARNO GLINICE IN ALUMINIJA V KIDRIČEVEM (STRNIŠČE)

CONSTRUCTION OF ALUMINA AND ALUMINIUM WORKS AT PTUJ

stran 56

Gorazd Berce , ing.

TOVARNA TITOVI ZAVODI LITOSTROJ

TITOVI ZAVODI LITOSTROJ FACTORY AT LJUBLJANA

stran 62

Alfred Peteln, ing.

PODDELITEV GRADBENIH JAM HIDROCENTRALE V MEDVODAH

SUBDIVISION OF EXCAVATIONS AT THE HYDRO-ELETRIC POWER PLANT MEDVODE

stran 67

Leonard Treppo, ing.

MEHANIZACIJA DEL V STANOVANJSKI GRADNJI

MECHANISATION OF HOUSING WORK

stran 72

Janez Žirovnik, ing.

ADAPTACIJA KOTLOVNICE PRI TE TRBOVLJE

BOILER HOUSE ADAPTATION OE THE POWER PLANT TRBOVLJE

stran 80

Srečko Cvahte, ing.

GRADNJA TERMOCENTRALE ŠOŠTANJ

CONSTRUCTION OF THE THERMAL POWER PLANT ŠOŠTANJ

stran 86

Alfred Peteln, ing.

GRADNJA POLMONTAŽNIH GARAŽ

CONSTRUCTION OF PARTIALLY PRECAST GARAGES

stran 90

Josip Lipovec

RAZVOJ ŽELEZARNE NA RAVNAH

DEVELOPMENT OF RAVNE IRONWORKS

stran 94

Ivan Lah, ing.

O GRADNJI TOVARNE AVTOMOBILOV V MARIBORU

CONSTRUCTION OF AN AUTOMOBILE FACTORY AT MARIBOR

stran 97

Dragovan Sever, ing.

TEHNIČNI PROBLEMI V KOKSARNI ZENICA

TECHNICAL PROBLEMS IN THE CONSTRUCTION OF THE COKING PLANT AT ZENICA

stran 100

Ivan Lah, ing.

GRADISOV PRISPEVEK K OBNOVI SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

GRADIS’ SHARE IN THE RECONSTRUCTION OF NE SLOVENIA

stran 103

Dušan Raič

KULTURNO - PROSVETNO ŽIVLJENJE GRADISOVIH KOLEKTIVOV

RECREATION INSTALLATIONS AND FLATS OF GRADIS’ STAFF

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si