Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5-7 - 1998

Številka: 5, Letnik: XLVII

1998_05-06-07-0129-swks.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 118

dr. Maruška Šubic Kovač, dipl. inž. gradb., viš. pred.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO IN NJIHOVO VREDNOTENJE V SLOVENIJI

BUILDING LAND ACQUIREMENT AND VALUATION IN SLOVENIA

stran 128

izr. prof. dr. Albin Rakar

INSTRUMENTI ZEMLJIŠKE POLITIKE V POGOJIH TRŽNEGA GOSPODARSTVA IN ENAKOPRAVNOSTI LASTNIN

THE LAND POLICY INSTRUMENTS IN CONDITIONS OF MARKET ECONOMY AND IN PLURALISM OF PROPERTIES

stran 137

dr. Dušan Zupančič, dipl. inž. grad.
dr. Edo Rodošek, dipl. inž. grad.

EKONOMIČNOST GRADITVE IN UPORABE STANOVANJSKEGA FONDA

ECONOMIES OF CONSTRUCTION AND USE OF RESIDENTIAL BUILDINGS

stran 144

dr. Marjan Stanek, dipl. inž. gradb.

MODELIRANJE ARMATURE TER NJENE POVEZAVE Z BETONOM

MODELLING OF REINFORCEMENT EMBEDDED INTO CONCRETE

stran 152

doc. dr. Goran Turk, dipl. inž. grad.
Gregor Gruden, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV TEMPERATURE OKOLJA IN SONČNEGA SEVANJA NA TEMPERATURNI RAZPORED V CEVI

THE INFLUENCE OF SORROUNDING TEMPERATURE AND INSOLATION ON TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE TUBE

stran 159

Iztok Kavčič, dipl. inž. kraj. arh., strokovni sodelavec
doc. dr. Matjaž Mikoš, dipl. inž. gradb., docent za urejanje vodnega režima

MAJHNI VODOTOKI V MESTNEM OKOLJU - NJIHOV POMEN

SMALL WATERCOURSES IN URBAN ENVIRONMENT - THEIR PLACE

stran 170

prof. dr. Miha Tomaževič, direktor

POTRES NA BOVŠKEM: RDEČIM PIKAM OB ROB

THE EARTHQUAKE OF BOVEC: APROPOS OF RED MARKS

stran 183

Janez Reflak

FRANO BORIS DAMJANIĆ

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si