Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1989

Številka: 5, Letnik: XXXVIII

1989_05-06-0110-daff.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 103

Brane Batistič, dipl. gr. inž.
Janez Durini, dipl. gr. inž.

IZGRADNJA HE LOMŠČICA IN UPORABA VISOKOAERIRANEGA BETONA

CONSTRUCTION OF HPP LOMŠČICA AND APPLICATION OF HIGH-AERATED CONCRETE

stran 109

Gorazd Raič, dipl. gradb. inž.

SESTAVLJANJE NALOŽBENIH PREDRAČUNOV Z EKSPERTNIM SISTEMOM ZA UPRAVLJANJE PODATKOV

BILL OF QUANTITIES WITHIN INVESTMENT COST-ESTIMATING SUPPORTED BY DATA MANAGEMENT EXPERT SYSTEM

stran 114

Marjeta Skubic, dipl. inž. gr.

PROGRAM ZA RAČUN OPORNIH ZIDOV »ROZI«

COMPUTER PROGRAM »ROZI« FOR CALCULATING RETAINING WALLS

stran 122

M. Sc. Darja Slokan-Dušić, dipl. inž. arh.

ZAGOTOVITEV KVALITETE (QA)

QUALITY ASSURANCE (QA)

stran 125

Lojze Šubic, dipl. gradb. inž.

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN VARSTVO OKOLJA V SLOVENIJI

ELECTRICAL ENERGY GENERATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE SR SLOVENIA

stran 133

mag. Branko Zadnik, dipl. gr. inž.

ANALIZA STABILNOSTI KONSTRUKCIJ PRI POTRESNEM VZBUJANJU, STANJE RAZISKAV DECEMBER 1988

SEISMIC STABILITY ANALYSIS OF STRUCTURES SUBJECTED TO STRONG GROUND MOTIONS, STATE-OF-THE-ART DECEMBER 1988.

stran 139

Gorazd Raič, dipl. gradb. inž.

UVAJANJE PROJEKTIRANJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU »COMPUTERVISION«

IMPLEMENTING A COMPUTERVISION SYSTEM IN A DESIGN ENGINEERING FIRM

stran 143

Janez Svetlič, dipl. inž. gr.

HLADILNI STOLP - RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA IZRAČUN GEOMETRIJE IN KOLIČIN

COOLING TOWER - COMPUTER SUPPORTED GEOMETRIC DESIGN ANDTEH RELATED BILL OF QUANTITIES

stran 102

Miran Debeljak, dipl. inž. gr.

IBE-INŽENIRSKI BIRO ELEKTROPROJEKT - 40 LET

stran 149

Svetko Lapajne

PÄL CSONKA

stran 150

Jernej Cimperšek, dipl. gradb. inž.

RAČUN VKOPANIH CEVI

BURIED PIPES CALCULATION

stran 155

mag. Damijana Dimic, dipl. inž. kem.

ELEKTROFILTRSKI PEPEL KOT PUCOLAN

FLY-ASH AS POZZOLANA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si