Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5,6 - 1975

Številka: 5, Letnik: XXIV

1975_05-06-0125-8rvw.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 110

Zveza gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije

Uvodno pojasnilo Zveze gradb. inženirjev in tehnikov Slovenije

stran 110

Tone Kovič, dipl. inž.

Prometni vozel Ljubljane moramo razvezati

The traffic knot of Ljubljana must be loosened

stran 110

Lojze Blenkuš, dipl. inž.

Modernizacija cestnega omrežja v SR Sloveniji in cestni sistem Ljubljane

The modernization of road net SR Slovenia and the road system of Ljubljana

stran 112

Marjan Krajnc, dipl. inž.

Ljubljansko prometno vozlišče

The traffic knots of Ljubljana

stran 117

Miro Pečar, dipl. inž.

Ljubljana in sistem hitrih cest

Ljubljana and the speed-way system

stran 125

Miran Marussig, dipl. inž.

Desetletni program izgradnje cest na področju Ljubljane

The 10 years programme of the road construction in Ljubljana area

stran 128

Marko Rainer, dipl. inž.

Planiranje in financiranje desetletnega programa izgradnje cestnega omrežja Ljubljane

The planing and the financing of the 10 years programme for the construction of the road net in Ljubljana

stran 130

Vladimir Čadež, dipl. inž.

Prispevek k razpravi o prometni študiji Ljubljane

The contribution to the discussion about the traffic study of Ljubljana

stran 132

Marjan Tepina, dipl. inž. arh.

Ljubljana v avtocestnem sistemu Slovenije

Ljubljana in the autoroad system of Slovenia

stran 139

Miran Marussig, dipl. inž.

Projektiranje ljubljanskega cestnega sistema in upravni postopki

The projecting of Ljubljana road system and administrative procedures

stran 141

Samo Zupančič, dipl. oec.

Železnice v ljubljanski metropolitanski regiji

The railways in Ljubljana metropolitan region

stran 143

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov - Novice iz kolektivov

From our enterprises

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si