Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5 - 2000

Številka: 5, Letnik: XLIX

2000_05-0120-lz2w.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 102

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

IZRAZJE NA PODROČJU EROZIJSKIH POJAVOV

TECHNICAL TERMS IN THE FIELD OF EROSION PROCESSES

stran 115

Ljuba Dalla Valle
Jurij Kobe

MOSTOVA ČEZ GRADAŠČICO NA BARJANSKI IN RIHARJEVI CESTI V LJUBLJANI

TWO BRIDGES OVER THE GRADAŠČICA RIVER ON THE EDGE OF LJUBLJANA CITY CENTER

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si