Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5 - 1981

Številka: 5, Letnik: XXX

1981_05-0113-ifvf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 98

prof. Svetko Lapajne, dipl. inž.

RAZPOKE V OJAČENEM BETONU

CRACKS ON REINFORCED CONCRETE

stran 102

mag. Boris Majaron, dipl. inž. grad.
Branko Bedenik, dipl. inž. gr.
Mara Majaron, dipl. inž. grad.
Lidija Podbregar-Vasle, dipl. inž. arh.

OPTIMIZACIJA RAZPONOV ZA VISOKE GRADNJE

stran 112

Marijan Novak, dipl. gradb. inž.

POŠKODBE IN PORUŠITVE NA DALJNOVODIH 110 kV, 220 kV IN 380 kV V UNIČUJOČI ZALEDENITVENI UJMI NA PODROČJU BRKINOV

DAMAGES AND COLLAPSES OF HU TRANSMISSION LINES CAUSED BY DESTRUCTIVE FROST AT BRKINI

stran 116

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 120

Prof. Sergej Bubnov

INŽ. VLADIMIR ČADEŽ - SEDEMDESETLETNIK

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si