Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5 - 1978

Številka: 5, Letnik: XXVII

1978_05-0093-6dgx.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 86

Tone Volčič

Kranj - njegov razvoj in problemi

THE TOWN KRANJ, ITS DEVELOPMENT AND ITS PROBLEMS

stran 88

Ivo Miklavčič, dipl. ing.

Samoupravna stanovanjska skupnost in stanovanjska gradnja v občini Kranj

SELF - MANAGEMENT DWELLING COMMUNITY OF KRANJ

stran 93

Janez Sušnik, dipl. ing.

Samoprispevek in gradnja osnovnih šol in vrtcev v občini Kranj

CITIZENS’ SELF - IMTOSED LEVIES AND THE BUILDING OF ELEMENTARY SCHOOLS AND KINDERGARTENS IN THE TOWN KRANJ

stran 97

Jože Ahačič, dipl. ing.

Vodnogospodarsko podjetje Kranj (VGP Kranj)

THE WATER MANAGEMENT ENTERPRISE KRANJ

stran 101

prof. dr. Milan Pšeničnik
doc. dr. Florjan Vodopivec

Poročilo o zasnovi in značaju študija graditeljstva na višji in visoki šoli

REPORT ABOUT STUDY PROBLEMS IN THE FIELD OF BUILDING SCIENCES ON THE HIGH SCHOOLS AND ON THE FACULTIES

stran 107

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 109

Marjan Ferjan, dipl ing.

Prepaktni beton

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si