Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 5 - 1971

Številka: 5, Letnik: XX

1971_05-0149-cp4r.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 132

Jože Gostinčar, dipl. inž.
Ernest Orožim, dipl. inž.

Rekonstrukcija obstoječe betonske vzletne steze letališča Pula

Reconstruction of concrete runway on the airport Pula

stran 138

Dr. Danilo Furlan

Maksimalne snežne obtežbe v Sloveniji

The maximum snow charges in Slovenia

stran 141

Franc Čačovič, dipl. inž.

O zidu tipa »Čigon«

stran 145

Maks Megušar, dipl. inž.

Sanitarna stena-blok

stran 147

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 151

Branko Rosina, gradb. tehnik

Status tehnikov

stran 154

Muhamed Hadžić, Zvezni sekretar za zunanjo trgovino

Odredba o kontrolnem nadzoru kvalitete uvoznih cementov

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si