Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 47-50 - 1956,1957

Številka: 47, Letnik: VIII

1956-1957_47-50-0236-fnxr.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 109

Jože Starič, ing.

NATEČAJ IDEJNIH PROJEKTOV MOSTU ČEZ DRAVO PRI PTUJU

COMPETITIVE DESIGNS FOR A BRIDGE OVER THE RIVER DRAVA AT PTUJ

stran 123

Svetko Lapajne, ing.

ŠTUDIJ UPETOSTNIH RAZMER MOSTNE PLOŠČE BREZ PREČNIKOV V DVEH GLAVNIH NOSILCIH NA STEBRIH

A TREATISE ON FIXITY RELATIONS OF A BRIDGE SLAB SUPPORTED BY TWO GIRDERS ON COLUMNS WITHOUT CROSS BEAMS

stran 129

Carmen Jež-Gala, ing.

DANAŠNJE STANJE RAZNIH PREDPISOV O STABILITETNIH PROBLEMIH PRI JEKLENIH KONSTRUKCIJAH

VARIOUS SPECIFICATIONS REGARDING STABILITY PROBLEMS IN STEEL STRUCTURES IN FORCE TO-DAY

stran 137

Branko Ozvald, ing.

DIREKTNO DIMENZIONIRANJE PREČNO OBREMENJENIH LESENIH NOSILCEV GLEDE NA VELJAVNE KRITERIJE

DIRECT DIMENSIONING OF TRANSVERSE-LOADED TIMBER BEAMS IN VIEW OF ACCEPTED CRITERIA

stran 143

Sergej Bubnov, ing.

NEKATERE IZKUŠNJE PRI GRADNJAH IZ PREJ NAPETEGA BETONA PO SISTEMU ING. ŽEŽLJA V LRS

EXPERIENCE GAINED FROM CONSTRUCTION IN PRESTRESSED CONCRETE, ŽEŽELJ TYPE, IN SLOVENIA

stran 151

Svetko Lapajne, ing.

OBJEKTI AVTOSTRADE LJUBLJANA-ZAGREB

BRIDGE STRUCTURES ON THE AUTOMOBILE HIGHWAY LJUBLJANA-ZAGREB

stran 159

Carmen Jež-Gala, ing.

UPORABA PLASTOSTATIKE PRI JEKLENIH KONSTRUKCIJAH

APPLICATION OF PLASTIC DESIGN METHOD IN STEEL STRUCTURES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si