Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Številka: 4, Letnik: XLIV

1995_04-05-06-0068-fpmz.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 61

dr. Vladimir Ribarič, redni univ. profesor

LJUBLJANSKI POTRES 14. APRILA 1895

THE EARTHQUAKE IN LJUBLJANA ON APRIL 14, 1895

stran 68

izr. prof. dr. Matej Fischinger
prof. dr. Miha Tomaževič
dr. Janez Lapajne

VPLIV POTRESA V KOBEJU JANUARJA 1995 NA GRADBENE OBJEKTE

THE EFFECT OF JANUARY 1995 KOBE EARTHQUAKE ON CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

stran 77

prof. Sergej Bubnov

RAZVOJ POTRESNEGA INŽENIRSTVA V SLOVENIJI

THE DEVELOPMENT OF EARTHQUAKE ENGINEERING IN SLOVENIA

stran 86

Dr. Marko Breznik, dipl. inž. gradb., dipl. inž. geol, upok. prof.

POBUDE ZA PROTIPOTRESNO GRADNJO IN PREDPISE V SLOVENIJI V PETDESETIH IN ZAČETKU ŠESTDESETIH LET

INITIATIVES FOR ASEISMIC CONSTRUCTION AND AN ASEISMIC CODE IN SLOVENIA IN FIFTIES AND EARLY SIXTIES

stran 88

prof. dr. Peter Fajfar

NOVA METODA ZA OCENJEVANJE POTRESNE VARNOSTI IN POŠKODOVANOSTI KONSTRUKCIJ

NEW METHODS FOR SEISMIC SAFETY AND DAMAGE EVALUATION OF STRUCTURES

stran 94

izr. prof. dr. Matej Fischinger

SODOBNI EVROPSKI IN SLOVENSKI STANDARDI ZA POTRESNO VARNO GRADNJO KONSTRUKCIJ

MODERN EUROPEAN AND SLOVENIAN STANDARDS FOR EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF STRUCTURES

stran 99

dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb., redni profesor

ZIDANE STAVBE IN EUROCODE 8

MASONRY BUILDINGS AND EUROCODE 8

stran 103

Mag. Renato Vidrih, dipl. inž. geol.
Matjaž Godec, dipl. inž. gradb.

POTRESNA NEVARNOST MESTA LJUBLJANE

SEISMIC HAZARD IN LJUBLJANA

stran 110

Matjaž Godec, dipl. inž. gradb.
Mag. Renato Vidrih, dipl. inž. geol.

POTRESNA OGROŽENOST CENTRA LJUBLJANE

THE SEISMIC HAZARD IN THE LJUBLJANA CENTER DISTRICT

stran 115

dr. Peter Fajfar, dipl. gradb. inž., redni profesor na FGG, redni član SAZU
dr. Janez Lapajne, dipl. inž. fiz.

OCENA POTRESNE NEVARNOSTI NA LOKACIJI JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO

SEISMIC HAZARD ASSESSMENT AT THE SITE OF THE KRŠKO NUCLEAR POWER PLANT

stran 119

Peter Fajfar

LJUBLJANSKI NEBOTIČNIK - Skrb za potresno varnost v tridesetih letih

THE “SKYSCRAPER” OF LJUBLJANA - The concern for seismic safety in thirties

stran 123

prof. dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. grad., redni profesor
Polona Weiss, raziskovalna sodelavka
mag. Marjana Lutman, dipl. inž. gradb., raziskovalna sodelavka

EKSPERIMENTALNA RAZISKAVA POVEZOVANJA ZIDOV OPEČNIH HIŠ Z JEKLENIMI ZIDNIMI VEZMI

EXPERIMENTAL STUDY OF TYING THE WALLS OF BRICK-MASONRY BUILDINGS WITH STEEL TIES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si