Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4-6 - 1988

Številka: 4, Letnik: XXXVII

1988_04-05-06-0063-pt24.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 58

Jožica Glažar, dipl. oec., samostojni svetovalec v SZG IGM Slovenije

GOSPODARSKI POLOŽAJ GRADBENIŠTVA IN IGM SLOVENIJE V PRETEKLEM IN TEKOČEM SREDNJEROČNEM OBDOBJU

ECONOMIC SITUATION OF CIVIL - ENGINEERING AND BUILDING MATERIALS INDUSTRY IN THE PAST AND CURRENT MEDIUM-TERM PERIOD IN SLOVENIA

stran 61

izr. prof. dr. Mirko Pšunder

OSNOVE PROJEKTNEGA VODENJA GRADITVE OBJEKTOV

FUNDAMENTALES OF PROJECT MANAGAMENT IN PLANNING AND EXECUTION

stran 66

Marija Marinko, dipl. inž. gradb., samostojni svetovalec v SZGIGM Slovenije

METODOLOGIJA ZA OBRAČUN RAZLIKE V CENI GRADBENIH STORITEV

THE METHOD FOR ACCOUNT OF PRICE DIFFERENCE FOR BUILDING WORKS IN THE CASE OF INFLATION

stran 68

Maja Mikluš-Moran, dipl. inž. gradb., asistent
Prof. dr. Štefan Faith, dipl. inž. gradb., znanstveni svetovalec

ANALIZA IZBOČENJA PRAVOKOTNIH PLOŠČ, OSNO TLAČENIH V OBEH SMEREH

stran 73

mag. Boris Lutar, dipl. gr. inž.

TOGOSTNA IN TORZIJSKA SREDIŠČA STAVB

CENTRES OF REGIDITY AND TWIST IN BUILDINGS

stran 78

Irena Uršič, dipl. inž. gradb., stažist raziskovalec
Branko Bedenik

PRIBLIŽNA DOLOČITEV NIHAJNE DOBE KONSTRUKCIJE

stran 80

Drago Beton, dipl. inž. gradb., SGP Konstruktor

DIAGRAMI g-f ZA OPAŽNE SISTEME AB PLOŠČ

DIAGRAMS FOR DESIGN OF PLATFORMS FOR REINFORCED CONCRETE FLOOR-SLABS

stran 86

Stojan Kravanja, dipl. inž. gradb.
Prof. dr. Štefan Faith, dipl. inž. gradb.
Branko Zelenko, dipl. inž. stroj.
Janez Raztresen, dipl. inž. gradb.
Doc. dr. Branko Bedenik, dipl. inž. gradb.

VISOKOTLAČNI CEVOVOD, JEKLENA OBLOGA IN RAZDELILNIK ZA HIDROELEKTRARNO CHIEW LARN NA TAJSKEM

stran 91

Lojze Cepuš

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 105

Matjaž Zupan, dipl. inž. fiz., raziskovalni sodelavec

KAKO PROJEKTIRAMO IN IZVAJAMO TOPLOTNE IZOLACIJE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si