Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1997

Številka: 4, Letnik: XLVI

1997_04-05-0094-eh4b.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 86

Irena Daris , dipl. novinar, Predstavnica za odnose z javnostjo

50. JUBILEJ GRADBENEGA PODJETJA GROSUPLJE

The 50 th Anniversary of building enterprise Grosuplje

stran 89

Bogdan Korošec, dipl. ekon., Direktor GPG Grosuplje

PRED NAMI JE PETLETNO OBDOBJE SPREMEMB

Before us there is a period of changes

stran 91

Bojan Srovin, dipl. inž. org. dela., Vodja službe varstva pri delu GPG Grosuplje

V PRIMERJAVI S PANOGO ODLIČNI REZULTATI VARSTVA PRI DELU

Excellent work-protection results in comparision with others in branch

stran 93

Janez Kovačič, dipl. inž. arh., Vodja obravnavanega projekta

ZAŠČITA GRADBENE JAME, IZDELAVA PILOTOV IN TEMELJNE PLOŠČE ZA POSLOVNI OBJEKT OB LANGUSOVI ULICI

Excavation protection, piles and plate construction, for building in Langus Street

stran 97

Doc. Dr. Drago Sever, dipl. inž. gradb.

UPRAVLJANJE MESTNIH CESTNOPROMETNIH SISTEMOV

Management of town traffic systems

stran 102

Boštjan Kovačič, dipl. inž. geod.

GEODETSKA DELA Z NOVIMI INSTRUMENTOM NIKON - TOTALNA POSTAJA SERIJE DTM-700

Surveying works using new Nikon instrument

stran 107

Dr. Andrej Predin, dipl. ing.

FREKVENČNI ODZIV GUMIJASTIH MEHASTIH KOMPENZATORJEV

The frequency response of skin rubber compensators

stran 113

Dušan Zupančič, dipl. inž.

ORGANIZACIJA IN KONTROLA VZDRŽEVANJA STANOVANJSKIH OBJEKTOV V DOBI NJIHOVE UPORABE

Organization and maintenance control off residential buildings during their use

stran 120

Svetko Lapajne

g. dipl. inž. IVAN MAREK

stran 123

E. Rodošek
D. Zupančič

INTEGRALNO DOLOČANJE PORABNE VREDNOSTI STANOVANJ IN STANOVANJSKIH OBMOČIJ

Complete definition of applicable value of appartments and apartments environment

stran 131

Matjaž Skrinar

PRIMERJAVA RAZLIČNIH PRISTOPOV PRERAČUNAVANJA NAPETOSTI IN SKRČKOV PRI KOLOBARJASTIH TEMELJIH

Comparison of different approaches for stresses and settlements computation at ring foundations

stran 139

mag. Mihael Ramšak, dipl. inž.

VPLIV OBLAGANJA MASIVNIH PREGRAD S TOPLOTNO IZOLACIJSKIMI KOMBI PLOŠČAMI NA NJIHOVO SKUPNO ZVOČNO IZOLIRNOST

The influence of ading thermal insulation plates to massive walls on their total sound insulation

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si