Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1983

Številka: 4, Letnik: XXXII

1983_04-05-0072-pfku.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 63

Mag. Miha Tomaževič, dipl. ing.
Peter Sheppard, dipl. ing.

REVITALIZACIJA KAMNITIH ZIDANIH ZGRADB Z VIDIKA SEIZMIČNE ZAŠČITE

THE STRENGTHENING OF STONE-MASONRY BUILDINGS FOR REVITALIZATION IN SEISMIC REGIONS

stran 71

Prof. Sergej Bubnov, dipl. ing. gradb.

ZAGATE GRADBENIŠTVA

stran 77

Prof. Branko Ozvald, dipl. inž.

ZAKORENINJENE NAPAKE V NEKATERIH NAŠIH FIZIKALNIH IN TEHNIČNIH UČBENIKIH

INVETERATED ERRORS IN SOME OF OUR TEXT-BOOKS OF PHYSICS AND TECHNICAL MECHANICS

stran 82

Svetko Lapajne, dipl. gradb. inž.

VPLIV SPREJEMLJIVE VIŠINE NA TOGOSTI IN UPETOSTNE MOMENTE NOSILNIH ELEMENTOV

INFLUENCE OF THE VARIABILITY OF THE HEIGHT ON STIFFNESSES AND THE RESTRAINING MOMENTS OF BEARING MEMBERS

stran 86

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 62

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor Organizacijski odbor

PRVO JUGOSLOVANSKO POSVETOVANJE O SANACIJAH ZGRADB

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si