Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1979

Številka: 4, Letnik: XXVIII

1979_04-05-0089-qrc9.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 74

Peter Černigoj, dipl. inž. gr.

Armirani nasip

Reinforced earth

stran 80

Boris Šorc, ing.

Postopek pri projektiranju sanitarnih deponij komunalnih odpadkov

Projecting of sanitary deposits for municipal waste materials

stran 84

Danilo Furlan, s sodelavci
Saša Sedlar
Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.
Marjan Jenko
Marjan Rejic, s sodelavci
Tine Kurent

Izvlečki iz raziskovalnih nalog

stran 89

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV - NOVICE IZ GLASIL KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 100

Svetko Lapajne

Pavel Csonka ob osemdesetletnici

stran 100

Janko Bleiweis

K prispevku o PHE Čapljina

stran 101

Edvard Mali, dipl. inž. gr.
Jaša Žnidarič, dipl. inž. gr.
Tomo Gečev, dipl. inž. gr.
Andrej Stefančič, inž. gr.
mag. Branka Zatler, dipl. inž. kem.

Vsebina in pomen tehničnih pogojev za gradnjo večjih objektov s posebnim ozirom na betone in betonarska dela

STATISTICAL PROCEDURES AND TECHNOLOGICAL PRINCIPLES IN DESING AND EVALUATION OF CONCRETE PROPERTIES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si