Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1977

Številka: 4, Letnik: XXVI

1977_04-05-0075-klzf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 61

Sergej Bubnov, dipl. ing., Glavni in odgovorni urednik

Ob jubilejih predsednika Tita

stran 63

Sergej Bubnov, dipl. inž., predsednik

Potres v Posočju

Earthquake in the Soča valley

stran 72

Sašo Isakovič, dipl. inž. gr.

Kako gradimo avtocesto Dolgi most-Vrhnika čez Barje

Building of the high way Dolgi most-Vrhnika over the Ljubljansko barje

stran 76

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov - Vesti iz kolektivov

From our enterprises

stran 85

Vladimir Čadež, dipl. inž. gr.

Zakoni o graditvi objektov

stran 90

Viktor Turnšek, s sodelavci
Florjan Vodopivec, s sodelavci
Jože Boštjančič, s sodelavci
Štefan Faith, s sodelavci
Ivan Sovinc, s sodelavci

Iz Raziskovalne skupnosti Slovenije - Izvlečki 1976

Proceedings of Research institutions of Slovenia - Extracts

stran 91

Uredniški odbor Gradbenega Vestnika

Ing. Vinko Kregar

stran 91

Odbor za izobraževanje, ZDGITS
Založniški svet, ZDGITS

Vesti

News

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si