Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1976

Številka: 4, Letnik: XXV

1976_04-05-0063-atkq.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 58

V. I. Konovodčenko
Sergej Bubnov, dipl. ing.

Nekateri problemi v zvezi z opečno gradnjo v seizmičnih področjih

SOME PROBLEMS, CONCERNING THE USE OF THE MASONRY IN THE EARTHQUAKE REGIONS

stran 62

prof. Engelbert Hribernik, dipl. ing.
Janez Kržan, dipl. ing.
Anton Grimšičar, dipl. geol.
mag. Vera Apih, dipl. ing.
Smiljan Umek, dipl. ing.

Vpliv zračnega onesnaženja na gradbene materiale

THE EFFECT OF AIR POLLUTION ON BUILDING MATERIALS

stran 70

Anton Dular, dipl. inž.

Geoelektrične raziskave na Ljubljanskem polju med Šmarno goro in Stanežiškim hribom

GEOELECTRICAL INVESTIGATIONS ON LJUBLJANA FIELD BETWEEN ŠMARNA GORA AND STANEŽIŠKI HRIB

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si