Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4,5 - 1969

Številka: 4, Letnik: XVIII

1969_04-05-0105-63mn.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 82

Peter Fajfar, dipl. inž.
prof. dr. Miloš Marinček, dipl. inž.

Račun deformacij enostavnih upogibnih nosilcev po elasto-plastični teoriji

Evaluation of deformations in the simple bending loaded beams following the elasto-plastic theory

stran 87

Miroslav Pregl, dipl. inž.
prof. dr. Miloš Marinček, dipl. inž.

Presoja približnih računov za prečno obtežene tlačene palice v območju elastičnosti

Estimation of approximate method for a transversally loaded and compressed bars in the elastic range

stran 94

prof. Slavko Pukl, dipl. inž.

Prispevek k eksperimentalnemu določanju togostne matrike konstrukcij

A possibility of determining the stiffness matrix from the measured modal properties

stran 101

Janez Reflak, dipl. inž.
prof. dr. Miloš Marinček, dipl. inž.

Uporaba elektronskega računalnika za računanje nosilnosti tlačenih palic

Use of the electronic computer to evaluate the bearing capacity of compressed bars

stran 107

Rajko Rogač, dipl. inž.

Prispevek k računanju pravokotnih rezervoarjev in kontinuirnih plošč po Crossovi metodi

Contribution to the computation of rectangular tanks and continually crosswise reiforced slabs after the Cross’ method

stran 115

dr. Srdan Turk, dipl. inž.

Ekonomsko dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcij

Economical dimensioning of reinforced concrete constructions

stran 124

Igor Blumenau, dipl. inž. arh.

Problem konstrukcije težkih montažnih fasad

Problems of constructing of precast heavy facade elements

stran 130

Bratislav Pejatović, dipl. inž.

Uporaba prefabricirane gradbene armature v konkretnem primeru

Use of prefabricated construction steel reinforcement in a concrete case

stran 133

Marija Lavrič, dipl. inž.

Zavarovanje gradbenih jam v mestih

Protection of the excavations in the towns

stran 136

Božidar Samec, dipl. inž.

Rudarski izvozni stolp v Boru

Mine tower at Bor

stran 143

prof. Robert V. Halász, inž.

O sestavi gradbenega načrtovanja

About the structure of the construction design

stran 146

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

stran 149

Marjan Orel, dipl. inž.
Marjanca Gspan, dipl. inž.

Stabilizacija tal z apnom v gradnji cest

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si