Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4 - 2005

Številka: 4, Letnik: LIV

2005_04-0098-cefh.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 86

mag. Karmen Ribič Rep, univ. dipl. inž. kem. teh.
izr. prof. dr. Boris Kompare, univ. dipl. inž. grad.

NAČRTOVANJE ČISTILNE NAPRAVE GLEDE NA KAKOVOST ODVODNIKA

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ACCORDING TO QUALITY OF THE RECEIVING WATER

stran 95

mag. Žiga Bajt, univ. dipl. inž. str.
doc. dr. Andraž Legat, univ. dipl. inž. fiz.
doc. dr. Jana Šelih, univ. dipl. inž. grad.

SPREMLJANJE NAPREDOVANJA POŠKODB UPOGIBNO OBREMENJENIH ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV Z ANALIZO AKUSTIČNE EMISIJE

MONITORING OF DAMAGE PROPAGATION IN FLEXURALLY LOADED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS BY MEANS OF ACOUSTIC TECHNIQUE

stran 103

Katarina Jelen, univ. dipl. gosp. inž.
Matjaž Tajnšek, univ. dipl. inž. gradb.
mag. Lucija Hanžič, univ. dipl. inž. gradb.
mag. Andrej Ivanič, univ. dipl. inž. gradb.
dr. Radomir Ilić, univ. dipl. inž. metal.

UPORABNOST IONSKIH FILTROV IZ CR-39 V GRADBENIŠTVU

UTILIZATION OF CR-39 ION FILTERS IN CIVIL ENGINEERING

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si