Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4 - 2003

Številka: 4, Letnik: LII

2003_04-0085-xnyz.jpg
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

Kazalo

stran 74

doc.dr. Jože Lopatič, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV DOLGOTRAJNIH VISOKIH NIVOJEV NAPETOSTI NA TLAČNO TRDNOST BETONA

INFLUENCE OF SUSTAINABLE HIGH STRESS LEVELS ON COMPRESSIVE STRENGHT OF CONCRETE

stran 81

mag. Ildiko Merta, univ. dipl. inž. gradb.
red.prof. dr. Branko S. Bedenik
red. prof. dr. Lutz Sparowitz

PREISKAVE STRIŽNE NOSILNOSTI ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV KROŽNEGA PREREZA

SHEAR STRENGTH INVESTIGATION OF REINFORCEO CONCRETE CIRCULAR CROSS SECTION MEMBERS

stran 87

asist. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

DVE OBLETNICI - 1853 - DUBLIN IN NEW YORK

TWO ANNIVERSARIES - 1853 - DUBLIN AND NEW YORK

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si