Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4 - 2002

Številka: 4, Letnik: LI

2002_04-0085-2j9f.jpg
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

Kazalo

stran 74

prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.

OBSTOJEČI GRADBENI OBJEKTI IN RAZVOJ POTRESNEGA INŽENIRSTVA - PRIMER ZIDANIH STAVB

EXISTING BUILDINGS AND THE DEVELOPMENT OF EARTHQUAKE ENGINEERING: THE CASE OF MASONRY BUILDINGS

stran 80

Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad., mladi raziskovalec

RAZISKAVE IN UPORABA EKSPERTNIH SISTEMOV V GRADBENIŠTVU

RESEARCH AND APPLICATIONS OF EXPERT SYSTEMS IN CIVIL ENGINEERING

stran 97

Luka Pavlovčič, univ. dipl. inž. grad.

ČLENITEV NAMENSKE FUNKCIJE PRI OPTIMIZACIJI JEKLENIH OKVIRJEV

FORMULATION OF OBJECTIVE FUNCTION AT THE OPTIMIZATION OF STEEL FRAMES

stran 106

Janja Perovic-Marolt, univ. dipl. inž. gradb.

GRADBENI PROIZVODI ZA ENOTNI TRG: PRIČAKOVANJA IN STVARNOST

CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE SINGLE MARKET: EXPECTATIONS AND REALITY

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si