Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4 - 1971

Številka: 4, Letnik: XX

1971_04-0113-kqjx.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 101

Peter Fajfar, dipl. inž.

Prispevek k računu torzijsko obremenjenih jeder v visokogradnji

Contribution to analysis of torsional-loaded shafts in multi-storey buildings

stran 106

Vladimir Brezar, dipl. inž. arh.

Nekatere značilnosti razvoja fasadnih konstrukcijskih sistemov poslovnih stavb v Ljubljani

Some characteristics of the facade structure system development on the office buildings in Ljubljana

stran 110

prof. Svetko Lapajne, inž.

Grajenje prednapetih mostov s »potiskanjem«

BRIDGE-CONSTRUCTION BY PUSHING

stran 113

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 117

prof. B. F.

Nove strokovne knjige

New technical books

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si