Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4 - 1967

Številka: 4, Letnik: XVI

1967_04-0088-cdb9.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 73

Ciril Šivic, dipl. inž.

Vpliv temperature na nosilnost tornih spojev

Influence of temperature on the bearing strength of high strength bolts connections

stran 77

Egon Engelsberger, dipl. inž.

Raziskave tornih spojev v posebnih pogojih

stran 84

Srečko Cerar, dipl. inž.

Vpliv neposredne lastne teže stropne konstrukcije, krčenja in kvalitete betona na potek notranjih obtežb med gradnjo večetažne železobetonske okvirne konstrukcije (Nadaljevanje)

The influence of the immediate own weight of a ceiling structure, of the contraction of the concrete, and the concrete 84 quality on the distribution of the load acting from the inside during the building of a multi-storied reinforced concrete frame structure

stran 90

Igor Blumenau, dipl. inž. arh.

O pomanjkanju gradbenih materialov

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si