Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Številka: 3, Letnik: XL

1991_03-04-05-06-0084-w4mg.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 75

Saša Škulj, dipl. ing., direktor Cestnega inženiringa Ljubljana

IZGRADNJA AVTOMOBILSKIH CEST V SLOVENIJI

CONSTRUCTION OF MOTORWAYS IN SLOVENIA

stran 77

Marussig Miran, dipl. inž. gr., Vodja projekta Primorska

NEKAJ O POIMENOVANJU IN O ŠTEVILČENJU SLOVENSKIH AVTOCEST

stran 79

dr. Janez Žmavc, dipl. inž. gr., Vodja sektorja za tehnologijo in razvoj

TEHNIKA GRADNJE CEST

ROAD CONSTRUCTION TECHNIK

stran 83

Matija Vilhar, dipl. inž., vodilni tehnolog za razvoj

OGRAJE ZA AKTIVNO PROTIHRUPNO ZAŠČITO OB SLOVENSKIH CESTAH

FENCES OF ACTIVE NOISE PROTECTION ALONG OUR ROADS

stran 85

Andrej Ločniškar, dipl. inž. geol., svetovalec za geologijo

ZEMELJSKI PLAZOVI KOT STALEN PROBLEM V CESTNI GRADNJI

LANDSLIDES AS A GREAT PROBLEM IN ROAD CONSTRUCTION

stran 88

Žavrlan Vili, dipl. inž., svetovalec za voziščne konstrukcije

SISTEMI UPRAVLJANJA IN GOSPODARJENJA Z VOZIŠČI

PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM

stran 92

Lado Kavčič, gr. inž., sodelavec za cementni beton

ZAŠČITA CEMENTNOBETONSKIH PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

PROTECTION OF CEMENT-CONCRETE BRIDGE SUPERSTRUCTURES

stran 95

Tone Marinko, dipl. inž. gr., Vodja projekta Karavanke

GRADNJA CESTNEGA PREDORA KARAVANKE - JUG

CONSTRUCTION OF THE ROAD TUNNEL KARAVANKE - SOUTH

stran 100

Jože Cirman, dipl. inž. gr., vodja nadzora

IZGRADNJA PLOŠČADI PRED KARAVANŠKIM PREDOROM KOT SESTAVNEGA DELA PROJEKTA KARAVANKE

CONSTRUCTION OF THE BORDER PLATFORM IN FRONT OF THE KARAVANKE TUNNEL BEING A COMPONENT PART OF THE PROJECT OF KARAVANKE

stran 104

Andrej Rihtaršič, dipl. inž. gr., vodja nadzora

PO AVTOCESTI A1 KARAVANKE-BREGANA OD KARAVANŠKEGA PREDORA PROTI VRBI

ALONG THE MOTORWAY A1 KARAVANKE-BREGANA FROM THE TUNNEL OF KARAVANKE TOWARDS VRBA

stran 107

Bojan Cerkovnik, dipl. inž. gr., nadzorni inženir

GRADBENI IZZIV POD MEŽAKLJO

CONSTRUCTION CHALLENGE UNDER MEŽAKLJA

stran 110

Maksimilijan Pivk, dipl. inž., nadzorni inženir

VIADUKT MOSTE

VIADUCT MOSTE

stran 113

Slavko Žličar, dipl. inž. vodja projekta Dolenjske avtoceste

AVTOCESTA MALENCE-ŠMARJE

MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE

stran 117

Janez Perovšek, inž. gr., nadzorni inženir

NEKATERI GRADBENI PROBLEMI PRI GRADNJI AVTOCESTE MALENCE-ŠMARJE

CERTAIN CONSTRUCTION PROBLEMS WITH THE CONSTRUCTION OF THE MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE

stran 120

Slavko Žličar, dipl. inž. gr., Vodja projekta Dolenjske avtoceste

VIADUKT REBER NA AVTOCESTI MALENCE-ŠMARJE

THE VIADUCT REBER ON THE MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE SAP

stran 124

Stanko Hribar, dipl. inž. gr., nadzorni inženir

IZGRADNJA PREDOROV NA ODSEKU AC MALENCE-ŠMARJE SAP

THE TUNNEL CONSTRUCTION ON THE MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE SAP

stran 128

Marussig Miran, dipl. inž. gr., Vodja projekta Primorska

AVTOCESTA RAZDRTO-VRTOJBA

MOTORWAY RAZDRTO-VRTOJBA

stran 132

Miran Marussig, dipl. inž. gr., Vodja projekta Primorska

AVTOCESTA RAZDRTO-FERNETIČI

MOTORWAY RAZDRTO-FERNETIČI

stran 136

Miran Marussig, dipl. inž. gr., Vodja projekta Primorska

OBALNA CESTA

COASTAL ROAD

stran 139

Vlasto Zemljič

JUBILEJ - BRANKO ŽNIDERŠIČ

stran 141

Mira Vovk Avšič, dipl. inž. gr.

CTK informacije - 1

stran 145

doc. dr. Matej Fischinger, dipl. gradb. inž.
prof. dr. Peter Fajfar, dipl. gradb. inž.
mag. Lojze Bevc, dipl. gradb. inž.

PROJEKTIRANJE MOSTOV NA POTRESNIH OBMOČJIH

ASEISMIC DESIGN OF BRIDGES

stran 155

Matjaž Makarovič, dipl. inž. kem., samostoj. raziskov.
mag. Vera Apih, razisk. svetnik

PARAMETRI, KI VPLIVAJO NA TRAJNOST TANKOSLOJNIH OMETOV NA TOLOTNOIZOLATIVNIH FASADNIH SISTEMIH

PARAMETERS AFFECTING LONGTERM SERVICE OF THIN LAYER MORTARS OF FACADE THERMALINSUALATION SYSTEMS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si